مارسل پروست

در جست و جوی زمان از دست رفته

ما از شنیدن موسیقی خوب، از دیدن نقاشی زیبا لذت می‌بریم، ‏اما نمی‌دانیم که برای سازندگانشان به چه بهایی تمام شده‌اند، ‏به قیمت چه بی‌خوابی‌ها، ‏چه گریه‌ها، ‏چه خنده‌های عصبی، ‏چه کهیرها، چه آسم‌ها، ‏چه صرع‌ها و چه مقدار اضطراب مرگ که از همه آنهای دیگر بدتر است...

زندگی نامه

1322-1388

در بهمن ماه ۱۳۲۲ در محله «راه کوشک»، شهر قزوین متولد شد. «راه کوشک» آن روزها بخش سنتی شمال قزوین بود، ولی امروزه جزو بخش مرکزی شهر شده است. مهدی اولین فرزند احمد سحابی و معصومه (اقدس) ساروخانی بود و سال های کودکی اش در یکی از چهار خانه به هم پیوسته ای گذشت که از درون به هم راه داشتند و اقوام، پدربزرگ ها و مادربزرگها، عموها و دایی ها، عمه ها و خاله ها با خیل بچه های قد و نیم قد خود در کنار هم ساکن بودند. تابستانها سفرهای کوتاه دسته جمعی بود به اطراف شهر، و زمستانها، با بارش برف، شب نشینی، گاهی در این حیاط، گاهی در آن حیاط، در اتاق هایی آراسته به ارسی که شیشه های رنگی شان خیال آفرین بود و ذهن کودکانه را تا آن سوی مرزهای خواب به گشت و گذار می برد.

بیشتر

نمایشگاه ها

بزرگداشت

بیشتر